Kva vil eg oppleve

 Kva vil du oppleve på Tynnaknuten:

  • Dyr
  • Årstider i vakker natur
  • Rom og tid
  • Naturleg sansestimulering
  • Livet på garden